Arhive bloga

Koliko ima vode i vazduha na Zemlji – slika

Slika iznad predstavlja grafički prikaz ukupne količine vode (plava sfera) i vazduha (siva) u poređenju sa dimenzijama naše planete. Prilikom računanja količine vode uzeta je u obzir, pored okeana, jezera i reka, i vodena para u atmosferi, kao i podzemne

Tagged with: , ,
Objavljeno u Internet